Ľudia pre ľudí
Ak si objednáte Jedálne kupóny
Chèque Déjeuner na celý rok 2016,
znížite si základ dane až o 1 050 €.

(Od 1.januára 2016 do konca roka je 250 pracovných dní. 4,20 € / každý deň = 1 050 €)


Ak si objednáte jedálne kupóny na celý rok 2016:
4,20 x 250 pracovných dní v roku 2016 = 1050 EUR
znížite si základ dane až od 1050 EUR.

POZOR!: SZČO si nemôže dávať do nákladov kupóny objednané na spätné obdobie!!!
Preto si vždy objednávajte kupóny dopredu.
Samozrejme objednávať jedálne kupóny si môžete aj na kratšie obdobia (polrok, štvrťrok, dva mesiace, mesiac... ako potrebujete)
Naši SZČO si najčastejšie objednávajú na štvrťroky, takže tu je prepočet pracovných dní na štvrťroky:

  • 1. štvrťrok 2016: 4,20 EUR x 61 pracovných dní = 256,2 EUR.
  • 2. štvrťrok 2016: 4,20 EUR x 65 pracovných dní = 273 EUR.
  • 3. štvrťrok 2016: 4,20 x 62 pracovných dní = 260,4 EUR.
  • 4. štvrťrok 2016: 4,20 x 62 pracovných dní = 260,4 EUR.Ak si v roku 2016 objednáte jedálne kupóny budete zaradení do 4 žrebovaní.
Viac informácii o súťaži nájdete na www.obedujtezadarmo.sk
Do žrebovaní sú automaticky zaradení všetci SZČO, ktorí si v roku 2016 objednajú jedálne kupóny.

VÝHERCOVIA

Výhercov v roku 2016 nájdete na www.obedujtezadarmo.sk alebo na www.seky.skKONTAKT

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.IČO: 313 966 74
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro,
vložka č.: 9085/B

Korešpondenčná adresa
P. O. Box 109
820 05 Bratislava 25

Infolinka klienti: 02/ 32 55 35 45
Infolinka prevádzky: 02/ 32 55 35 33
Fax: 02/ 32 55 35 25

Kontakt pre SZČO (noví klienti) - jedálny kupón: 0903 908 760
Ak už ste našim klientom, kontaktujte nás na Infolinke: 02/ 32 55 35 45

E-mail: info@chequedejeuner.sk